Offererstatning

Få en gratis og uforpligtende snak:

Offererstatning – Erstatning til ofre for forbrydelser

Når man har været offer for en forbrydelse, og er kommet til skade, så har man mulighed for at søge erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Er du pårørende til et offer, som ikke er i stand til at håndtere sagen alene, kan du som fuldmægtig også kontakte os på vegne af offeret, så hjælper vi gerne godt og sikkert gennem sagen.

Advokatbistand i voldsoffersager, er i udgangspunktet uden omkostninger for den det er gået ud over, så længe sagen verserer hos politiet og i retten.

Få gratis advokathjælp til den rigtige erstatning

Ofte er det folk, der har været ude for vold, røveri, voldtægt, indespærring med videre som benytter vores bistand.

I disse sager vil man som forurettet have kontakt til politiet. Man vil ligeledes blive afhørt, og man skal vejledes om, at man kan søge erstatning samt at man har ret til at have en bistandsadvokat.

Hvis man ikke selv vælger en bistandsadvokat, så vil retten ofte beskikke en beneficeret advokat til at bistå en. En beneficeret advokat har ofte speciale i straffesager, hvor vi har speciale i opgørelse af erstatningskrav ved personskade.

Vælg din egen advokat

Du har ret til at være bistået af lige præcis den advokat du ønsker, så selv om du har fået beskikket en bistandsadvokat, er du velkommen til at kontakte os og benytte vores bistand.

Bistand for forurettede er gratis under retssagen mod gerningsmanden, her vil enten staten eller en retshjælpsforsikring betale bistandsadvokatens salær.

Hvis der til gengæld ikke findes en gerningsmand, så kan erstatningskravet anmeldes til Erstatningsnævnet via Politiet. Erstatningsnævnet er en offentlig myndighed, som behandler erstatningskrav efter ansøgning.

Her er det efter vores opfattelse vigtigt at være bistået af en erfaren erstatningsadvokat, således at de korrekte krav kan rejses over for Erstatningsnævnet.

Anmeld straks forbrydelsen

Det er vigtigt, at der hurtigst muligt efter forbrydelsen, og senest inden for 72 timer sker anmeldelse til politiet. Ellers har Erstatningsnævnet mulighed for allerede af den årsag, at afvise erstatning.

Juridisk hjælp ved vold og voldtægt

I voldssager, hvor der er tale om en seksualforbrydelse, er det pr. marts 2022 blevet bestemt, at den forurettede har ret til gratis advokatbistand forud for en eventuel anmeldelse til politiet. Vi anbefaler, at man som det første tager kontakt til en advokat, hvis man har været udsat for seksuelle krænkelser eller voldtægt, således man sikrer, at hele processen fra start til slut fører til den sagsbehandling, og den erstatning, som man som offer har krav på. Det samme gælder, hvis du som pårørende håndterer sagen som fuldmægtig på vegne af offeret. Med en bistandsadvokat på sidelinjen kan I trygt og sikkert blive vejledt gennem den svære situation, herunder anmeldelsen til politiet. Bistanden i voldsoffersager er som udgangspunkt gratis for den forurettede person, så længe at sagen står på hos politiet og i retten.

Erstatningsposter

I offererstatningssager udmåles erstatning efter erstatningsansvarsloven, og de erstatningsposter man kan have krav på er typisk:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Varigt mén

Tab af erhvervsevne

Forsørgertabserstatning