Hunde og hesteskader

Få en gratis og uforpligtende snak:

Erstatning for hunde- og hesteskader

Hunde og heste skal være ansvarsforsikrede. Det er i praksis mest hunde, der forvolder skader –  typisk ved bid, men hvis en hest under en tur eksempelvis stikker af og forvolder skade på en person, så vil personen kunne få erstatning.

Det typiske eksempel på en bidskade, er situationen hvor man går til bager lørdag morgen. Uden for bageren sidder en hund. Den kan have snor på, som sidder på hundekrogen, eller den kan sidde uden snor. Når skadelidte så går forbi hunden, hopper hunden frem og bider.

Det kan forsage bidskade, men det kan også medføre at personen undviger og ikke bliver bidt, men eksempelvis kommer til skade i faldet.

Det kan også være en person, der bliver bange for naboens hund som pludselig kommer gennem hækken. Hvis personen begynder at løbe væk fra hunden, men snubler i flugten og kommer til skade, så vil der kunne søges erstatning ved hundens lovpligtige ansvarsforsikring. Krav skal anmeldes inden for 3 år til modparten, ellers risikerer man at blive mødt med forældelse.

Bliver man påført personskade som følge af en hunds adfærd, så vil man kunne søge erstatning ved hundens ansvarsforsikring og ved egen ulykkesforsikring.

Erstatningsposter

Erstatningen opgøres i disse sager efter erstatningsansvarsloven, og de erstatningsposter man kan have krav på ved modparten/ansvarsforsikringen er typisk:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Varigt mén

Tab af erhvervsevne

Forsørgertabserstatning