Ukendt skadevolder

Få en gratis og uforpligtende snak:

Erstatning ved ukendte skadevoldere

Hvis man bliver påført en skade, men ikke kender skadevolderen, så kan man ofte opnå erstatning alligevel. Det kan eksempelvis være bilister, der stikker af, ukendte hunde eller heste eller hvis man er udsat for et overfald, hvor man ikke kender gerningsmanden, og det ikke lykkes politiet at opklare forbrydelsen.

I sager med ukendte skadevoldere kan man opnå erstatning ved forskellige organer.

Erstatning fra DFIM

Bliver ens bil påkørt af en anden bil, og denne stikker af, eller måske ikke er ansvarsforsikret, så kan man søge erstatning ved et organ der hedder DFIM. Det er vigtigt, at man straks melder sagen til politiet og samtidig gør opmærksom på, at der var et andet køretøj involveret.
Det kan også være, at man bliver overhalet på motorvejen, og den overhalende bil trækker for tidligt ind. Hvis man undviger og forulykker og derved bliver påført personskade, så er det vigtigt for erstatningssagen, at det noteres i lægenotaterne, at grunden til at man forulykkede var det ukendte køretøj, der trak ind. Her vil man også kunne søge erstatning ved DFIM. Hvis man har registreringsnummeret på den anden bil, så kan man selvfølgelig rette kravet direkte mod bilens ansvarsforsikring, da det jo så ikke er en ukendt skadevolder.

Erstatning fra FAH

Skader kan også forvoldes af ukendte hunde. Her kan der søges erstatning ved FAH, som administreres af DFIM.

I en sag, som advokat Jesper Håkonsson førte, først ved byretten i Viborg og efterfølgende i Vestre Landsret, gik en person rundt i egen have. Pludselig kommer en hund løbende gennem hækken, hvilket gør personen bange. Personen begynder at løbe væk fra hunden, men snubler i flugten og kommer til skade. Sagen blev anlagt mod FAH, (Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde). Landsretten lagde betydende vægt på, at skadelidte i de indledende lægenotater, og hele vejen gennem sagen, havde forklaret hændelsesforløbet som nævnt, hvilket således blev afgørende i sagen. Der lægges således stor vægt på indledende/initiale lægenotater i sager med ukendt skadevolder.

Erstatning via offererstatningsordningen

Hvis man har været ude for en forbrydelse, og gerningsmanden ikke kan findes, så kan der alligevel søges erstatning via politiet og offererstatningsordningen gennem erstatningsnævnet. Bliver gerningsmanden identificeret, så har man som offer ret til en bistandsadvokat der kan rejse et erstatningskrav i retssagen mod gerningsmanden.

Kontakt os

Er du kommet til skade, og er i tvivl om der kan rettes et krav mod en skadevolder, en myndighed eller et erstatningsorgan, så kontakt os og drøft sagen med en af vores specialiserede erstatningsadvokater.

Erstatningsposter

Fælles for sager med en ukendt ansvarlig skadevolder er, at erstatningen i disse sager opgøres efter erstatningsansvarsloven, og de erstatningsposter man kan have krav på ved modparten/ansvarsforsikringen er typisk:

Behandlingsudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Svie og smerte

Varigt mén

Tab af erhvervsevne

Forsørgertabserstatning