Varigt mén

Få en gratis og uforpligtende snak

Erstatning for varigt mén

Erstatningsposten varigt mén dækker over en godtgørelse, man som skadelidt kan få, hvis man er påført en varig skade eller varige gener efter en ulykke.

Erstatningsposter

Læs mere om de væsentligste bestemmelser vedr. erstatningsposter

Udmåling af varige men

Når man udmåler det varige men, så gøres det i en procentsats ud fra en vejledende tabel, som er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

For at opnå erstatning, skal man som minimum være påført et varigt mén på 5%. Man kan således sagtens være påført varige gener ved en ulykke uden at opnå erstatning. Det sker i de tilfælde, hvor generne vurderes til at være et varigt mén på under 5%.

Erstatningen for varigt mén udbetales som udgangspunkt ud fra den fastsatte procentsats, der beregnes af beløb, der er gældende for varigt men i det aktuelle år. Herfra skal der – for personer over 39 år – fastsættes et aldersfradrag.

Ved udbetaling af varigt mén fra ulykkesforsikringer udmåles erstatningen som den fastsatte ménprocent i forhold til den dækningssum, man har valgt da forsikringen blev tegnet. Den typiske ulykkesforsikring har en dækning på ca. 1.000.000, men forespørger man hos sit ulykkesforsikringsselskab, kan man ofte forsikre sig for en anden sum, hvis man ønsker dette.