Tabt arbejdsfortjeneste

Få en gratis og uforpligtende snak

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er den erstatningspost, der rejses krav for, hvis man under en erstatningssag går ned i indtægt.

Erstatningsposter

Læs mere om de væsentligste bestemmelser vedr. erstatningsposter

Erstatning ved lønnedgang

Det er ikke alle der går ned i løn, hvis de kommer til skade, idet det har sammenhæng med hvilket job man bestrider.
Eksempelvis vil en kontoransat funktionær ikke nødvendigvis blive ramt af lønnedgang grundet en sygemelding efter en færdselsulykke, idet en funktionæransat har ret til fuld løn under sygdom. En timelønnet tømrer – som måske endda er ansat på akkord – vil derimod opleve en kraftig lønnedgang, hvis han går fra sin normale løn til sygedagpenge.

I de tilfælde, hvor der er lønnedgang, kan der rejses der krav om tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste har man krav på, så længe man er helt eller delvist sygemeldt grundet ulykken og har en lønnedgang. Man vil også have krav på tabt arbejdsfortjeneste, hvis kommunen eksempelvis vurdere at man skal gennemføre et revalideringsforløb med omskoling eller ny uddannelse.

Retten til tabt arbejdsfortjeneste bringes til ophør når erhvervsevnetabet udmåles endeligt, eller når der udøves et rimeligt skøn over erhvervsevnetabet og dette udbetales.