Tab af forsørger

Få en gratis og uforpligtende snak

Erstatning for tab af forsørger

Når en person afgår ved døden som følge af en ulykke, så kan de efterladte have krav på erstatning for tab af forsørger.

Erastatningsposter

Læs mere om de væsentligste bestemmelser vedr. erstatningsposter.

Erstatning til efterladte

Efterladte familiemedlemmer kan have krav på erstatning for tab af forsørger, hvis denne afgår ved døden som følge af en ulykke.

Det er et krav, for at denne erstatningspost kommer i spil, at afdøde har haft en forsørgerpligt. Kriteriet vil være opfyldt, hvis afdøde havde ægtefælle eller en samlever på ulykkestidspunktet.

Børn kan også opnå erstatning for tab af forsørger, hvis den afdøde forældre havde forsørgerpligt over for barnet. Dette gælder uanset om barnet boede på samme adresse som afdøde eller ej. Det er forsøgerpligten, der er afgørende.

Når en person afgår ved døden som følge af en ulykke, vil der også kunne rejses andre krav, afhængig af om det er en sag efter erstatningsansvarsloven eller arbejdsskadesikringsloven.