Tab af erhvervsevne

Få en gratis og uforpligtende snak

Erstatning for tab af erhvervsevne (Erhvervsevnetab)

Tab af erhvervsevne – eller erstatning for erhvervsevnetab – dækker over den erstatning man skal have, hvis man som følge af en ulykke har mistet evnen til at opretholde sin indtægt.

Erstatningsposter

Læs mere om de væsentligste bestemmelser vedr. erstatningsposter

Erstatning vor varigt indtægtstab

Hvis man, som følge af en ulykke, har mistet evnen til at opretholde sin indtægt, og hvis tilstanden er varigt, så har man lidt det, som ofte betegnes som varigt indtægtstab eller erhvervsevnetab.

I mange erstatningssager bliver den skadelidte efter et længere forløb i stand til at genindtræde på arbejdsmarkedet i et eller andet omfang, enten på nedsat tid uden støtte, eller i et fleksjob. I nogle tilfælde efterlader en ulykke, en skadelidt uden reel erhvervsevne. Her vil kommunen vurdere, at erhvervsevnen er nedsat til det ubetydelige, og dette kan resultere i tilkendelse af førtidspension.

Fælles for ovenstående er, at de efterlader den skadelidte med en lavere indtægt, end før skaden. Hvis det er sådan, livet vil være fremadrettet, så vil den skadelidte som udgangspunkt være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er et krav at erhvervsevnen er nedsat med mindst 15%, og vurderingen er en økonomisk sammenligning af indtjeningsevnen før ulykken, og indtjeningsevnen efter ulykken.

Kunne man således – alt andet lige – før ulykken tjene 400.000 kr. årligt, og efter ulykken har man en indtægt på 200.000, vil ens erhvervsevnetabsprocent – som udgangspunkt – være 50%. Der er forskel på hvorledes man opgør procentsatsen efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven, hvorfor ovenstående eksempel alene er en illustration.

Hvis den indtjeningsevne man har efter ulykken ikke er nedsat med 15%, når den sammenlignes med før ulykken, så vil man i udgangspunktet ikke være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Søg derfor altid rådgivning hos en af vores erfarne erstatningsadvokater, hvis du har været ude for en ulykke.