Sådan forløber en erstatningssag

Få en gratis og uforpligtende snak:

Når skaden er sket: Få gode råd om erstatningssager

Er du påført en skade på din person, i forbindelse med en færdselsulykke, arbejdsulykke, et overfald, en fejlbehandling eller et andet ulykkestilfælde, så bør du søge bistand hos et advokatfirma med speciale i personskadeerstatningsret.

Erstatningssager

Generelt om erstatningssager

Om erstatningssager

Alle erstatningssager starter med en ulykke eller en hændelse, der forårsager en personskade. Herefter er der forskellige aspekter, der spiller ind i forløbet af en erstatningssag.

Det er kendetegnene for mange mennesker, at de forsøger at fortsætte deres dagligdag og bider generne i sig. Heldigvis er mange af de skader, vi bliver påført, ikke varige skader. Men i nogle tilfælde vil der være gener resten af livet. I mange tilfælde kan man indledningsvis ikke vide, om en skade vil give varigt mén.

Husk dokumentation!

I en erstatningssag er det afgørende, at generne er dokumenterede i behandlerjournaler ved sygehuse, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere. Derfor anbefales det altid, at man opsøger læge og får journalført alle de gener, man er påført straks efter ulykken.

Det er også vigtigt, at man kontinuerligt konsulterer sin læge eller speciallæger gennem forløbet, således generne kontinuerligt beskrives gennem erstatningssagen. De lægelige oplysninger anvendes til at dokumentere, at generne fortsat er til stede, når sagens forskellige erstatningsposter skal afgøres. De anvendes også til at dokumentere, at sygemelding under sagen skyldes ulykken og ikke andre af livets aspekter.

Jobafklaring

Er man påført alvorlig personskade, så vil det ofte have en kraftig indvirkning på ens arbejdsevne. Når man har været sygemeldt et stykke tid, vil kommunen påbegynde en afklaring af den resterende erhvervsevne.

En kommunal afklaring kan munde ud i en raskmelding, idet kommunen vurderer, at man er selvforsørgende. Men det kan også – efter et ressourceforløb og/eller et jobafklaringsforløb – munde ud i visitation til fleksjob eller førtidspension.

Vi anbefaler altid, at skadelidte selv medvirker bedst muligt til kommunens afklaring, da afklaringsprocessens resultat har kraftig indvirkning på erstatningssagens endelige afgørelse. Endvidere skal man være opmærksom på, at jo før man er endeligt kommunalt afklaret angående den resterende erhvervsevne, jo før kan man afgøre erstatningssagen vedrørende tab af erhvervsevne.

Søg assistance

Det anbefales, at man gør sit erstatningskrav gældende hurtigst muligt. Under de enkelte erstatningstyper kan du læse mere om anmeldelsesfrister og forældelse.

Mange erstatningssager afsluttes ved at et forsikringsselskab tilbyder en erstatning ud fra en fastsat méngrad og et erhvervsevnetab.

Vi anbefaler udtrykkeligt, at du drøfter et erstatningstilbud med en af vores erstatningsadvokater, inden du indgår aftaler med et forsikringsselskab.