Svie og smerte

Få en gratis og uforpligtende snak

Erstatning for svie og smerte

Svie og smerte er en godtgørelse, man kan få for de ulemper, man er påført på grund af svie og smerter

Erstatningsposter

Læs mere om de væsentligste bestemmelser vedr. erstatningsposter

Krav om sygemelding og behandling

Kriteriet for, at der kan udbetales svie og smerte, er man som skadelidt er sygemeldt og samtidig er i behandling.

Det betyder, at genoptager man sit arbejde, så vil retten til svie og smerte som udgangspunkt ophøre. I nogle tilfælde vil der kunne betales halv svie og smerte, hvis man kun arbejder et mindre antal timer pr. uge.

Kravet om at man skal være i behandling er opfyldt i de tilfælde, hvor man er sygemeldt og samtidig følger en lægelig udregning typisk via undersøgelser, et lægeordineret behandlingsforløb ved fysioterapi eller med receptpligt smertestillende medicin.

Man har ret til godtgørelse for svie og smerte så længe man er sygemeldt og i behandling. Godtgørelsen udgør en reguleret takst pr. dag. Beløbet er i 2021 kr. 215 pr. dag og det maksimale beløb man kan få i svie og smerte er i 2021 kr. 82.000. Det maksimale beløb svarer nogenlunde til svie og smerte i et år.